VIAD

Vermoedelijke Individuele  Anaerobe  Drempel test (VIAD test )

De VIAD-test is een test om je anaërobe drempel (omslagpunt) te bepalen.
Dit is de loopsnelheid / hartslagfrequentie waar bij het lichaam veel meer melkzuur gaat produceren dan direct kan worden afgevoerd waardoor verzuring ontstaan.

Uitvoering
Op een atletiekbaan / voetbalveld of andere vlakke ondergrond worden 4 a 5 serie loopjes gedaan.
Na elke serie krijgt de sporter een rustpauze . Elke volgende afstand wordt 1 seconde per 100 meter sneller gelopen dan de voorgaande.
In de 5e serie is het de bedoeling dat de anaerobe drempel gevonden wordt.

Hartslagmeting
Met een hartslagmeter wordt de sporter continu gemonitord. Deze waardes komen achteraf in een grafiek te staan waar de trainer de anaerobe drempel uit kan op maken.
Een sporter weet dan ook gelijk zijn Maximale hartslag zonder een maximaal test te doen.

Conclusie
Met deze test vinden we de anaerobe drempel. Maar kunnen hier ook de maximale hartslag en alle te trainen hartslagzones vinden. Tevens weten we na een meting of de sporter fit is of niet voor zijn haar sport / level.